29 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 15:33

هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن برگزار شد

به گزارش تعاون پلاست ؛ هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن با موضوع بررسی پرونده رتبه بندی اعضای انجمن ، امروزیکشنبه مورخ 6/12/96 از ساعت 9 امروزیکشنبه مورخ 6/12/96 هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن، از ساعت 9الی13 به بررسی پرونده رتبه بندی اعضای انجمن اختصاص یافت .

گفتنی است ، در این نشست 4ساعته ، 70پرونده از پرونده های اعضای متقاضی رتبه بندی معاونت آب وخاک جهادکشاورزی،مورد بررسی اعضای هیأت مدیره انجمن ، قرارگرفت .

همچنین در نشست قبلی هیأت مدیره در مورخ 24/11/96 نیز 90 پرونده  از مجموع 194پرونده اعضای متقاضی رتبه بندی معاونت آب وخاک جهادکشاورزی،مورد بررسی اعضای هیأت مدیره انجمن ، قرارگرفته بود .

شایان ذکراست، نتیجه نهایی دومین دوره فرآیند رتبه بندی معاونت آب وخاک جهادکشاورزی96 ، تا پایان هفته جاری از طریق رسانه های رسمی انجمن اطلاع رسانی خواهدشد.