29 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 13 اسفند 1396 ساعت 10:56

هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به کاهش مالیات ها در آمریکا طلا و ارز

به گزارش تعاون پلاست به نقل از رویترز، رئیس صندوق بین المللی پول طرح کاهش مالیات ها در آمریکا را پیچیده توصیف کرده و نسبت به تبعات منفی آن هشدار داده است.

کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در سخنانی تاکید کرد: طرح پیچیده کاهش مالیات در آمریکا تاثیرات مثبت و منفی زیادی دارد.
بر اساس این گزارش وی افزود: طرح کاهش مالیات ها در آمریکا می تواند در کوتاه مدت رشد اقتصاد ی را افزایش دهد ولی در بلندمدت موجب تشدید کسری بودجه و بدهی ها خواهد شد.
لاگارد گفت: کاهش مالیات ها می تواند رشد اقتصاد ی آمریکا را تا سال 2020 میلادی 1.2 درصد افزایش دهد. این مساله به نفع رشد اقتصاد ی و تجارت جهانی در این مدت خواهد بود. رشد تقاضای آمریکا یک عامل مثبت برای اقتصاد جهانی خواهد بود.
اما لاگارد هشدار داده است که کاهش مالیات ها از سوی دیگر می تواند موجب افزایش نرخ تورم در آمریکا شود. افزایش شدید تورم نیز در نهایت منجر به اتخاذ سیاست های پولی سختگیرانه تر می شود و آمریکا مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد شد. افزایش نرخ بهره نیز در نهایت موجب خروج سرمایه از اقتصاد های نوظهور می شود.
البته لاگارد بر این باور است که کاهش مالیات ها در بلندمدت موجب افزایش کسری بودجه و بدهی های آمریکا خواهد شد و رشد اقتصاد ی این کشور را از سال 2022 میلادی کاهش می دهد.