31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 15 اسفند 1396 ساعت 09:36

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش و تاپکو در یک روز از کار کناره گیری کردند

به گزارش تعاون پلاست ؛ در حالی امروز سیروس کیان ارثی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش جای خود را به کاپیتان سردشتی،مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش داد که همزمان با وی، مهندس مجید رضایی، مدیرعامل تاپکو نیز از کار کناره گیری کرد و دکتر نجفی سرپرست شرکت تاپکو شد

 سیروس کیان ارثی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش و مجیدرضایی، مدیرعامل شرکت تاپکو امروز تغییر کردند.

در حالی امروز سیروس کیان ارثی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش جای خود را به کاپیتان سردشتی،مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش داد که همزمان با وی، مهندس مجید رضایی، مدیرعامل تاپکو نیز از کار کناره گیری کرد و دکتر نجفی سرپرست شرکت تاپکو شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش پیش تر و قبل از مدیرعاملی مهندس رضایی، سکان شرکت تاپکو را در دست داشت.

به طوری که با رفتن سیروس کیان ارثی، مجید رضایی جایگزین وی شد. جالب اینجاست که مدیرعامل شرکت ملی نفتکش و تاپکو امروز همزمان با هم در محل کار خود حاضر نشدند. به این ترتیب هر دو در یک روز مدیرعامل و امروز همزمان کناره گیری کردند.