03 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 26 اسفند 1396 ساعت 10:50

در بازار هند به سبب شرایط تحویل از سوی ایران تقاضا پایین است

به گزارش تعاون پلاست : وضعیت تقاضای پلی اتیلن سنگین در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متعادل است.

 مشتریان چینی نسبت به خرید پلی اتیلن سنگین خاورمیانه تمایل کمی از خود نشان می دهند. در بازار هند به سبب شرایط تحویل از سوی ایران تقاضا پایین است. پلی اتیلن سنگین گرید بادی از منابع سعودی با رقم های 1400 و 1410 دلار در هر تن (CFR هند) عرضه شدند.

در ترکیه تقاضا تنها برای گریدهای لوله و فیلم پلی اتیلن سنگین است. باتوجه به نزدیکی تعطیلات سال نو در این ایران در تاریخ 21 مارس، تقاضا از سوی مشتریان ایرانی در این هفته پایین بوده است. پلی اتیلن سنگین گرید پایپ بیشتر در بازار داخلی خریدار دارد.