29 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 10:00

سرنوشت نامعلوم بازار پتروشیمی در دستان دلار

به گزارش تعاون پلاست ؛ نرخ دلار مبنای محاسبه تا زمان تهیه این گزارش نامعلوم است، زیرا با بررسی که در سامانه سنا انجام شده است نرخ میانگین یک هفته اخیر 44890 ریال بوده و این در حالی است که نرخ چند روز اخیر در این سامانه برابر با بیش از 47500 ریال بوده است.

در هفته منتهی به 16 مارس 2018 قیمت محصولات پلیمری در سه بازار اصلی صادراتی پتروشیمی های ایرانی روندی متفاوت داشت.

بدین ترتیب قیمت ها در دو بازار مناطق GCC و ترکیه با ثبات بوده و در منطقه چین همچون هفته های گذشته با کاهش نسبتا زیاد مواجه شد. به نظر می رسد قیمت تمامی گروه های کالایی از این کاهش نرخ جهانی اثر منفی بپذیرد. قیمت PVC هم در بازار منطقه GCC و هندوستان نزولی بوده است.

در همین حال نرخ دلار مبنای محاسبه تا زمان تهیه این گزارش نامعلوم است، زیرا با بررسی که در سامانه سنا انجام شده است نرخ میانگین یک هفته اخیر 44890 ریال بوده و این در حالی است که نرخ چند روز اخیر در این سامانه برابر با بیش از 47500 ریال بوده است، در نتیجه در اینجا سعی شد پیش بینی ها بر اساس هر دو نرخ انجام شده و از این رو نتایج متفاوتی را به همراه داشت.

اگر قیمت را بر اساس دلار 44895 ریالی کشف کنند انتظار می رود که بیشتر کالاها کاهش نرخ را تجربه کنند و اگر بر اساس نرخ دلار 46850 ریالی کشف نرخ صورت بگیرد انتظار می رود کلیه کالاها افزایش نرخ بسیار زیاد و برابر با بیش از 1332 ریال را بسته به نوع گرید تجربه کند.