03 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 10:38

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی از هفته سوم فروردین 97

به گزارش تعاون پلاست ؛ دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی را از هفته سوم فروردین ماه همانند روال پیشین اعلام خواهد کرد.

مسئول تنظیم بازاردفترصنایع پایین دستی پتروشیمی اظهار کرد: همزمان با ایام نوروز قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته های اول و دوم فروردین ماه اعلام نخواهد شد اما دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی از هفته سوم فروردین ماه 1397همانند روال پیشین قیمت ها را اعلام خواهد کرد.

مرضیه طهماسبی افزود: شرایط بازار با توجه به روند معامله ها در سال آینده مثبت ارزیابی می شود و تعامل ایجاد شده میان دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی، مجتمع های پتروشیمی، بورس کالای ایران و نیز انجمن ها و تشکل ها سبب شده تا معاملات با شفافیت انجام شود.