29 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 14 فروردين 1397 ساعت 14:40

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش تعاون پلاست ؛  رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره زمستان 96 را تا 31 فروردین ماه امسال تمدید کرد.
 «سید کامل تقوی نژاد» در این بخشنامه‌ای اعلام کرد که با توجه به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1396 با تعطیلات نوروز مودیان می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1396 را تا پایان روز جمعه 31 فروردین ماه 1397 ارائه کنند.
مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرائم ارائه نکردن اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر استفاده کنند.
مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.
همچنین اداره های کل امور مالیاتی موظف شده اند برای این دسته از مودیان، امکان برخورداری از 100 درصد بخشودگی جرائم تسلیم نکردن اظهارنامه برای این دوره و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به آن را در صورت درخواست کتبی آنان فراهم سازند.
برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در هر فصل تا روز پانزدهم ماه نخست فصل بعد، مهلت در نظر گرفته شده است.
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
در حالی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد محاسبه می شود و در لایحه جدید دولت نیز همین نرخ حفظ شده، متوسط نرخ استاندارد این نوع مالیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 16 درصد برآورد شده است.

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقتصاد ايران

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  بزرگنمايي:

آریا بازار - رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره زمستان 96 را تا 31 فروردین ماه امسال تمدید کرد.


به گزارش از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید کامل تقوی نژاد» در این بخشنامه‌ای اعلام کرد که با توجه به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1396 با تعطیلات نوروز مودیان می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1396 را تا پایان روز جمعه 31 فروردین ماه 1397 ارائه کنند.
مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرائم ارائه نکردن اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر استفاده کنند.
مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.
همچنین اداره های کل امور مالیاتی موظف شده اند برای این دسته از مودیان، امکان برخورداری از 100 درصد بخشودگی جرائم تسلیم نکردن اظهارنامه برای این دوره و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به آن را در صورت درخواست کتبی آنان فراهم سازند.
برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در هر فصل تا روز پانزدهم ماه نخست فصل بعد، مهلت در نظر گرفته شده است.
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
در حالی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد محاسبه می شود و در لایحه جدید دولت نیز همین نرخ حفظ شده، متوسط نرخ استاندارد این نوع مالیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 16 درصد برآورد شده است.

- See more at: http://aryabazar.com/news/107700/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87#sthash.amy3egd4.dpuf