04 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 15 فروردين 1397 ساعت 10:04

دلار، افت قیمت های جهانی را خنثی می کند

به گزارش تعاون پلاست ؛ بیشترین پتانسیل افزایش نرخ برای کالای پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله است که در بازارهای جهانی روندی با ثبات داشته است. کمترین پتانسیل افزایش نرخ هم تا زمان تهیه این گزارش مربوط به کالای PVC است که روندی بسیار کاهشی در هفته های اخیر در بازارهای آسیایی داشته است
در هفته منتهی به 30 مارس 2018 قیمت های محصولات پلیمری در بازارهای آسیایی همچنان کاهشی بود.

 از سوی دیگر نرخ دلار مبنای محاسبه در سامانه سنا رشدی بیش از 3.5 درصد را تجربه کرده است.  بدین ترتیب در بازار چین بیشتر کالاها برای پنجمین هفته متوالی کاهش نرخ را تجربه کردند. بیشترین کاهش نرخ در این بازار هم مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی و با 20 دلار کاهش بود.

همچنین بازار ترکیه نیز روندی کاملا نزولی داشت و به این ترتیب پلی اتیلن سنگین بادی، بیشترین کاهش نرخ یعنی 53 دلار کاهش را به ازای هر تن تجربه کرد. پلی پروپیلن نساجی و سنگین فیلم نیز 25 دلار کاهش را تجربه کرده اند.

از سوی دیگر در این هفته بازار منطقه GCC هم روندی کاهش داشت و بیشتر کالاها کاهش نرخ را تجربه کردند.

با توجه به اینکه قیمت ها در مناطق مختلف آسیا کاهش نرخ را تجربه کرده اند و در مقابل نرخ دلار رشد قابل توجهی داشته است انتظار می رود نرخ دلار ضمن خنثی کردن اثرات کاهشی نرخ های جهانی موجب افزایش نرخ پایه بسیاری از کالاها شود.

نرخ دلار مبنای پیش بینی های فوق برابر با 48800 ریال بوده است و ممکن است در روزهای آتی نوسانات بیشتری در نرخ ارز تجربه شود که در پیش بینی های بعدی و در روز شنبه اطلاع رسانی خواهد شد.

همانطور که در جدول مشخص بیشترین پتانسیل افزایش نرخ برای کالای پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله است که در بازارهای جهانی روندی با ثبات داشته است. کمترین پتانسیل افزایش نرخ هم تا زمان تهیه این گزارش مربوط به کالای PVC است که روندی بسیار کاهشی در هفته های اخیر در بازارهای آسیایی داشته است.

این پیش بینی نرخ برای تصمیم گیری درست خریداران در روز چهارشنبه 15 فروردین 1397 تهیه شده و در روز شنبه 18 فروردین پیش بینی نهایی نرخ های پایه ارائه خواهد شد.