02 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 19 فروردين 1397 ساعت 09:15

اهرم پرقدرت دلار در بازار پتروشیمی

 با توجه به افزایش نرخ دلار به میزان بیش از 3.5 درصد انتظار می رود قیمت های پایه بیشتر کالاهای پلیمری افزایش نرخ را تجربه کند.

بالاخره بعد از 5 هفته کاهش نرخ در بازار چین قیمت ها در این کشور صعودی شد و در هفته منتهی به 5 آوریل 2018 قیمت بیشتر محصولات پلیمری در این بازار روندی افزایشی به خود گرفت.

اما قیمت ها در دو بازار منطقه GCC و ترکیه همچنان نزولی بود. در همین حال PVC هم همچون هفته های گذشته به روند نزولی خود ادامه داد و کاهش نرخ شدیدی را در هر دو بازار منطقه GCC و هندوستان تجربه کرد تا تنها کالایی باشد که پتانسیل کاهش نرخ پایه را دارا است.

بدین ترتیب با توجه به اینکه از تاریخ 16 مارس 2018 تا به 5 آوریل 2018 قیمت های پایه در ایران بدون تغییر بوده اند، قیمت های معاملات در 5 آوریل مبنای کشف نرخ های پایه خواهد بود در نتیجه در جدول محاسبات میزان و درصد تغییرات قیمت های 5 آوریل به نسبت به هفته منتهی به 16 مارس محاسبه شده است و همانطور که مشخص است بیشتر کالاهای پلیمری نیز بیش از یک درصد کاهش نرخ را تجربه کرده اند.

تنها کالایی که افزایش نرخ را تجربه کرده است پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله است که 20 دلار افزایش را در منطقه GCC تجربه کرده است.

با توجه به افزایش نرخ دلار به میزان بیش از 3.5 درصد انتظار می رود قیمت های پایه بیشتر کالاهای پلیمری افزایش نرخ را تجربه کند. تنها کالایی که انتظار می رود بیش از یک درصد کاهش را تجربه کند PVC است. انتظار می رود پلی اتیلن سنگین اکستروژن نیز بیشترین افزایش را تجربه کند. سایر گروه های کالایی هم با توجه به روند قیمت آن در بازارهای جهانی افزایش نرخی متفاوت را تجربه خواهند کرد. همچنین پلی اتیلن سنگین بادی و سبک خطی نیز پتانسیل کمتری را برای افزایش نرخ خواهند داشت.