04 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 19 فروردين 1397 ساعت 10:02

جنگ تجاری آمریکا و چین دلیل قانع‎کننده حمایت از کالای ایرانی اقتصاد کلان

به گزارش تعاون پلاست ؛ یک اقتصاددان گفت: چینی ها هر مشکل را در بازارهای جهانی با رجوع به بازار مصرف کننده داخلی حل می کنند. جنگ اقتصادی امریکا و چین به ما گوشزد می کند که اگر این کشورها احساس کنند سهم شان در تجارت جهانی کاهش می یابد همه توافقات اقتصادی را نادیده می گیرند.

 ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادیگفت: با توجه به کاهش صادرات اسلحه و بودجه ریزی در این بخش، تراز تجاری امریکا با چالش روبرو شده است بنابراین این کشور در پی بازارهای دیگر از جمله بازار فناوری است.
وی افزود: چینی ها هر مشکل را در بازارهای جهانی با رجوع به بازار مصرف کننده داخلی حل می کنند.
شاه ویسی گفت: رفتار امریکا در ایجاد جنگ اقتصادی با چین نشان می دهد سیاست گذاری های سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی به آسانی دچار چالش می شود.
وی افزود: این جنگ امکان دارد تا نرخ کالاهای مصرفی ایران را نیز افزایش دهد.
شاه ویسی گفت: چینی ها می دانند ایران در مدار حمایت از اقتصاد داخلی است اما نمی پذیرند که ما در جنگ اقتصادی این کشور با امریکا بی طرف باشیم و از ما بدلیل کمک هایشان در زمان تحریم ها انتظار دارند.
وی افزود: البته چینی ها می توانند در ایجاد اقتصادی بزرگتر، سریعتر، چابکتر و رقابت پذیرتر به ما کمک کنند و از ظرفیت هایی که این اقتصاد برای آنها ایجاد می کند استفاده کند.
شاه ویسی گفت: اقتصاد دولتی ایران نمی تواند ظرفیت بهره وری از شکاف اقتصادی امریکا و چین را فراهم کند و نمونه آن در ناکارآمدی این اقتصاد برای استفاده از فرصت های گذشته مانند­ بازار روسیه و قطر مشخص است.
وی افزود: اقتصاد امریکا در راهبرد 5 سال آینده خود 7 ماده از قوانین سازمان تجارت جهانی را زیر سوال برده که این به معنای درگیری با سازمان تجارت جهانی است.
شاه ویسی گفت: سازمان تجارت جهانی مبتنی بر اقتصاد لیبرالی شکل گرفته و منافع را در این چارچوب برای اقتصاد بین المللی تعریف می کند.
وی افزود: شاخص های اقتصادی کشور برای پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی باید بهبود یابد اما در 5 سال گذشته نه تنها این شاخص ها بهبود نیافته بلکه کاهش نیز داشته است.
شاه ویسی با بیان اینکه ­پیوندهای منطقه ای رقیب سازمان تجارت جهانی است گفت: سازمان تجارت جهانی نظامات حاکمیتی دولت ها را در مسیری قرار می دهد که تفکر لیبرالیستی بر آنها حاکم شود.
وی در عین حال افزود: اگر 75 درصد اقتصاد کشور خصوصی بود و دولت شرایط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را فراهم می کرد می توانستیم وارد این سازمان شویم.
شاه ویسی گفت: برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید تعرفه ها کاهش یابد اما اگر دولت از تولیدکننده داخلی حمایت نکند دیگر تولیدکننده ای در کشور باقی نمی ماند.
وی افزود: جنگ اقتصادی امریکا و چین به ما گوشزد می کند که اگر این کشورها احساس کنند سهم شان در تجارت جهانی کاهش می یابد همه توافقات اقتصادی را نادیده می گیرد.