29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 15 ارديبهشت 1397 ساعت 13:16

آتش سوزی در بزرگترین انبار پلی پروپیلن کارخانه ONGC هند

به گزارش تعاون پلاست ؛ انبار بزرگترین کارخانه ONGC هند در تاریخ 28 آوریل دچار سانحه آتش سوزی شد.

 و به گفته منابع آگاه در این انبار پلی پروپیلن نگهداری می شد.

شرکت ONGC Petro Additions Limited بزرگترین مجتمع پتروشیمی در هند است که شامل یک واحد کراکینگ با خوراک دوگانه با ظرفیت تولید 1100000 تن اتیلن و 400000 تن پروپیلن و دیگر واحدهای مرتبط با تولید بوتادین و بنزن و هیدروژنی سازی گازولین می باشد.