29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 17:01

امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد

به گزارش تعاون پلاست ؛ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، از امکان ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1397 خبر داد.

نادر جنتی، گفت: آن دسته از مودیان محترم مشمول ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 که اطلاعات معاملات فصلی خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند، جرایم مقرر قانونی آنان قابل بخشش می‌باشد.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به روز‌های پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا درخواست می‌شود مودیان محترم مالیاتی، ارسال صورت معاملات فصلی خود را به روز‌های پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت و براساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.