29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1397 ساعت 12:22

ضرورت بازنگری در ساختار عملکردی سازمان تامین اجتماعی

به گزارش تعاون پلاست ؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: ­سازمان تامین اجتماعی از نظر ساختار عملکردی نیازمند بازنگری برای تسهیل امور کسب و کار است.
مهدی پورقاضی با بیان اینکه بدرفتاری سازمان تامین اجتماعی نسبت به واحدهای تولیدی عجیب است افزود: بازرسان تامین اجتماعی در بازرسی‌ها به دفاتر گذشته رجوع می‌کنند که خلاف قانون است. در کار بازرسی دفاتر، بازرسان حتی خرید و فروش را پیمان تلقی می‌کنند تا از این محل هم درصدی را به عنوان حق تامین اجتماعی از کارفرما دریافت کنند.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی توجهی ندارد که درآمدهایش از محل پرداخت‌های کارفرمایان و کارگران است ضمن اینکه در شرایط کنونی هم کارگر و هم کارفرما از خدمات تامین اجتماعی ناراضی‌اند.


پورقاضی گفت: کارگران با پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی خدمات مناسب را دریافت نمی‌کنند و کارفرمایان به دلیل تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی و غیراصولی از سوی این سازمان ناراضی‌اند.


وی با بیان اینکه دلیل عمده رفتار عجیب سازمان تامین اجتماعی، مدیریت نادرست و مشکلات مالی آن است افزود: این سازمان دچار کمبود منابع مالی شده است، به مراکز درمانی، پزشکان و داروخانه ها بدهکار است و بنگاه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کند که بازدهی ندارد از این رو این سازمان شبه‌دولتی نیازمند بازنگری است.