03 بهمن 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 09:49

دردسر نوسانات قیمت مواد اولیه پلاستیک

به گزارش تعاون پلاست ؛ تلاطم اخیر در بازارهای مختلف ایران این بار گریبان صنعت پلاستیک را گرفته است نوسانات قیمت مواد اولیه، توان برقراری ارتباط پایدار صاحبان صنایع پلاستیک را با سایر کشورها سلب کرده است.

«مرتضی حسینی» کارشناس امور تشکل های صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به نوسانات موجود در قیمت ارز و به دنبال آن ایجاد نوسان قیمت در مواد اولیه افزود: سومین محصول صادراتی خراسان شمالی، پلاستیک است و برای اینکه بازارهای آن در کشورهای همسایه و سایر کشورها برقرار و پایدار باقی بماند نیازمند آن است تا نوسان قیمت در مواد اولیه وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: به علت بروز نوسانات قیمت در مواد اولیه، بسیاری از تولید و صادرکنندگان پلاستیک در این استان نتوانسته اند با سایر کشورها مراوده مالی داشته باشند و بسیاری از بازارها از دست رفته است.هم اکنون برخی از صاحبان صنایع پلاستیک در این استان خطوط تولید خود را خوابانده و یا اینکه میزان تولید را کاهش داده اند. با مشکل نوسان قیمت در مواد اولیه، تولید و صادرکنندگان پلاستیک نمی توانند برای بلند مدت سرمایه گذاری کنند و بازارهای ایجاد شده برای آن ها برای مدت کوتاهی است.
این مسئول تصریح کرد: صاحبان صنایع پلاستیک، مواد اولیه گران و یا ارزان قیمت نمی خواهند بلکه ماده اولیه ای را تقاضا می کنند که قیمت ثابتی داشته باشد تا بتوانند برای تولید و صادرات آن ها برنامه ریزی کنند. متاسفانه هم اکنون تولید و صادرکنندگان پلاستیک در این استان به بازارهای داخلی اکتفا کرده اند.
به گفته عامل خوشه پلاستیک در خراسان شمالی در حال حاضر 45 واحد فعال تولید پلاستیک در این استان وجود دارد.