03 بهمن 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 ساعت 13:18

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیای در 16 اردیبهشت و 23 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

به گزارش تعاون پلاست ؛ قیمت های پایه محصولات پلیمری در حالی توسط شرکت ملی پتروشیمی اعلام شد که جهت گیری کلی قیمت ها صعودی بود.

 بدین ترتیب بیشترین افزایش نرخ برای کالای PET نساجی و به میزان 2010 ریال بود.

 گروه PET بطری نیز افزایش نرخ زیاد و برابر با بیش از 1832 ریالی را تجربه کردند.

 کالای پلی استایرن معمولی و انبساطی و همچنین PVC ها افزایش قیمتی بیش از 399 ریالی را تجربه کردند.

 کمترین افزایش نرخ هم برای کالای پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله P100 و به میزان 20 ریال بوده است.

کالای پلی اتیلن سنگین اکستروژن P80 نیز با ثبات بوده است و کالای پلی استایرن مقاوم نیز تنها کالایی بود که کاهش نرخ را تجربه کرده است و این کاهش نرخ برابر با 209 ریال بوده است .