03 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 29 ارديبهشت 1397 ساعت 10:25

مقایسه اسکناس های کاغذی و پلاستیکی با یکدیگر

به گزارش تعاون پلاست ؛ مقدونیه جدیدترین کشوری است که اعلام کرده است اسکناس های پلیمری را جایگزین اسکناس های کاغذی می کند.

مقدونیه جدیدترین کشوری است که اعلام کرده است اسکناس های پلیمری را جایگزین اسکناس های کاغذی می کند.

بانک مرکزی مقدونیه اعلام کرد در ابتدا اسکناس های 5 و 10 " دنار" را منتشر خواهد کرد و در نظر دارد به تدریج تمام اسکناس های کاغذی را با اسکناس های پلاستیکی جایگزین کند. اسکناس های پلیمری که از پلاستیک ساخته می شوند، اولین بار در سال 1988 در استرالیا معرفی شدند و امروزه در بیش از 30 کشور جهان استفاده می شوند.

بنابر اعلام بانک مرکزی انگلیس که از سال 2016 چاپ اسکناس های پلیمری را در دستور کار خود قرار داده است، این اسکناس ها به دلیل دوام بیشتر در برابر تاخوردگی و پارگی، صرفه اقتصادی بیشتری دارند. تحقیقی که توسط این بانک روی 7 شاخصه محیط زیستی انجام شد نشان داد اسکناس های پلیمری طول عمری 2.5 برابر بیشتر از اسکناس های کاغذی دارند.

طول عمر بیشتر این اسکناس ها بدان معناست که پلیمر کمتری در مقایسه با کاغذ مورد مصرف اسکناس های کاغذی نیاز است و در نتیجه ماده خام کمتری برای تولید اسکناس مصرف می شود. هم چنین اسکناس های پلیمری می توانند پس از طی چرخه عمر خود بازیافت شوند.

با این حال بانک مرکزی اروپا که هنوز از طرفداران اسکناس های کاغذی به شمار می رود اسکناس های پلیمری را پرهزینه تر و با امنیت پایین تر می داند. یکی از سخنگویان این بانک به یورو نیوز گفت: در بانک چنین تصمیم گرفته شد که کتان بهترین ماده برای اسکناس های یورو است.

هم چنین عده ای از مخالفان اسکناس های پلیمری به ماده خام مورد استفاده در این اسکناس ها انتقاد دارند: پس از آن که معلوم شد از چربی حیوانات در اسکناس های پلیمری جدید استفاده می شود، گروه های مذهبی و طرفدار حقوق حیوانات از این مساله به بانک مرکزی انگلیس شکایت بردند و خواهان معرفی شیوه ای جدید و تغییر فرآیند تولید اسکناس شدند. با این حال بانک مرکزی انگلیس پاسخ داده است که تنها گزینه ممکن دیگر برای استفاده در اسکناس پلیمری روغن پالم است که به دلیل پرهزینه بودن و نگرانی های محیط زیستی استفاده از آن ممکن نیست.