02 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 13 خرداد 1397 ساعت 17:36

اروپا تا سال 2020 تولید ده محصول پلاستیکی را ممنوع می کند

به گزارش تعاون پلاست ؛ کمیسیون اروپا امیدوار است با ممنوعیت تولید این محصولات زباله های دریایی را کاهش دهد.
فرنس تیمرمنس معاون کمیسیون اروپا می گوید ما تمامی اقیانوس های خود را با پلاستیک به خطر می اندازیم. پلاستیک در هوا، در اقیانوس ها، در غذا و در نهایت در بدن ما وجود دارد.
از جمله محصولات پلاستیکی که ممنوع خواهد شد بطری و انواع ظروف پلاستیکی است. این محصولات هفتاد درصد زباله ها را در دریا و سواحل تشکیل می دهند.
یرکی کاتینن از معاونان کمیسیون اروپا می گوید ما می خواهیم روند بازیافت را بهبود ببخشیم. با توجه به روی کار آمدن یک سیستم موثر، شرکت ها از موادی با کیفیت بالا برخوردار خواهند شد.
پس از اجرای قوانین سخت گیرانه در مورد به کارگیری کیسه های پلاستیکی حدود سه چهارم مردم اروپا می گویند مصرف کیسه های پلاستیکی خود را به شدت کاهش داده اند. از دیدگاه صنایع تولید پلاستیک وجود زباله های دریایی ناشی از اجرا نشدن قوانین است. از همین رو کمیسیون اروپا به دنبال تشدید قوانین در این زمینه است که نخستین بخش آن از سال ۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد.