01 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 19 خرداد 1397 ساعت 11:12

کاهش رشد تولیدات ترکیه در می

به گزارش تعاون پلاست ؛ طبق این داده‌ها، شاخص خرید تولیدات ترکیه از 9/48 در ماه آوریل به 4/46 در ماه می افول کرد. افت اخیر عمدتاً ناشی از تقاضای ضعیف و نوسانات بازار بود

طبق داده‌های اتاق بازرگانی و اقتصاد بازار استانبول، شاخص خرید تولیدات ترکیه در ماه می با توجه به فشارهای تورم و سیر کاهشی سفارش‌های جدید، کاهش یافت.

به گزارش "پتروتحلیل"، طبق این داده‌ها، شاخص خرید تولیدات ترکیه از 9/48 در ماه آوریل به 4/46 در ماه می افول کرد. افت اخیر عمدتاً ناشی از تقاضای ضعیف و نوسانات بازار بود.

داده‌ها نشان داد که سفارش‌های جدید در کشور در طی این مدت افت کرد درحالی‌که شرکت‌ها به محدود کردن فعالیت‌های خرید و حذف شغل‌ها در ماه می با توجه به کاهش سرعت تجارت‌های جدید، ادامه دادند. سیر کاهشی تولیدات در میان صادرات ضعیف ادامه یافت درحالی‌که فشارهای هزینه‌ها و تورم باوجود نرخ برابری ارز نامناسب تداوم پیدا کرد.

 از سوی دیگر، فشارها بر روی ظرفیت تولیدکنندگان کمتر شد و این امر شرکت‌ها را قادر ساخت تا سفارش‌های دریافتی قبلی را مدیریت کنند.