02 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 13:39

نرخ سود نمی‌تواند چراغ خاموش بالا برود/ رعایت نرخ سود در اغلب بانک‌ها

به گزارش تعاون پلاست ؛ مدیرعامل بانک صادرات گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد، در سطح عموم بانک‌های بزرگ و بانک‌های قدیمی و همچنین بانک‌هایی که تابع مقررات بانک مرکزی هستند، این نرخ رعایت می‌شود.

در واکنش به این نکته که نرخ سود بانکی به صورت چراغ خاموش افزایش یافته است، اظهار داشت: نرخ سود بانکی چیزی نیست که چراغ خاموش بالا برود.

وی در واکنش به این نکته که هم‌اکنون برخی بانک‌ها تا سطح 22 درصد هم افتتاح حساب می‌کنند، گفت: بانک‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، باید مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت و طبق بررسی‌های ما نشان می‌دهد، در سطح عموم بانک‌های بزرگ و بانک‌های قدیمی و همچنین بانک‌هایی که تابع مقررات بانک مرکزی هستند، این نرخ رعایت می‌شود.

به گفته وی اگر بانک‌ها نرخ سود را رعایت نکنند، نظام بانکی به هم می‌ریزد.

مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، به دلیل جذابیت سایر بازار‌‌ها نرخ سود بانکی افزایش یافته است، گفت: قرار نیست فقط نرخ سود در بازار پول جذاب باشد و سایر بازارها هیچ جذابیتی نسبت به بازار پول نداشته باشد. در سطح وسیع رقابتی برای نرخ سود بانک نیست و چنین رقابتی نمی‌تواند صورت بگیرد.