02 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 09 تیر 1397 ساعت 14:23

نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده به ۱۲ درصد رسید

به گزارش تعاون پلاست ؛ شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۱۲ درصد افزایش یافته است.

 شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 در خرداد ماه 1397، به عدد 277.3 رسید که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش داشته است.
این شاخص در خرداد ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.