02 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 09 تیر 1397 ساعت 14:36

حاجی‌بابایی به تیم اقتصادی دولت آخرین اولتیماتوم را داد

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر تغییر و ترمیم تیم اقتصادی دولت گفت: تیم قتصادی دولت اگر توسط رئیس جمهور تغییر نکند، از سوی مجلس عزل می شوند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر تغییر و ترمیم تیم اقتصادی دولت گفت: تیم قتصادی دولت اگر توسط رئیس جمهور تغییر نکند، از سوی مجلس عزل می شوند.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و فامنین با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت اصلاح و ترمیم تیم اقتصادی دولت گفت: در این شرایط بد اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس انتظار دارند تا دولت اقدام فوری انجام دهد و تغییراتی در کابینه بوجود آورد. وی افزود: بهتر است تا رئیس جمهور خود نسبت به ترمیم و تغییر تیم اقتصادی اقدام کند در غیر این صورت مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد و تیم اقتصادی را تغییر می دهد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت کارآمد نیست و کارآمدی لازم را ندارد، افزود: اگر رئیس جمهور کابینه را ترمیم نکند، مجلس حتما ورود می کند اما ما نمی خواهیم چالشی بین دولت و مجلس ایجاد شود. حاجی بابایی گفت: تغییر کابینه از سوی رئیس جمهور یک گام رو به جلو خواهد بود./ صدای ایران