02 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 13 تیر 1397 ساعت 15:57

تغییرشیوه سنتی دریافت مالیات

به گزارش تعاون پلاست ؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:بزودی بررسی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به پایان می رسد.

شهاب نادری درباره وضعیت لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت:کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی های کارشناسی لازم را درباره لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی، ادامه داد: دغدغه های کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در بررسی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است.تلاش شده از شیوه سنتی دریافت مالیات جلوگیری شود و این بخش متحول شود.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بزودی بررسی نهایی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به پایان می رسد و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه می شود.

بررسی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده از طریق سامانه

نادری در ادامه  تصریح کرد:در لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده مودیان مالیاتی کارهای مربوط به اظهارنامه مالیاتی را از طریق سامانه مالیات برارزش افزوده انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی در صحن تقدیم شده است، یادآور شد:با سیستمی شدن فرآیند دریافت مالیات بسیاری از مشکلات مالیاتی رفع می شد.