06 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 09:36

دلار، افت قیمت های جهانی پلیمرها را خنثی می کند

به گزارش تعاون پلاست ؛ انتظار می رود گروه کالایی پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله کاهش نرخی نزدیک به 200 تومان به ازای هر کیلوگرم داشته باشد که کاهش زیادی است.

 در بازار کشور ترکیه برای گروه های پلی اتیلن باز هم روندی با ثبات سپری شد. در این هفته بیشترین کاهش قیمت برای گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله رقم خورد که در بازار چین با 50 دلار کاهش و در بازار منطقه GCC کاهشی 80 دلاری را تجربه کرد.

سایر گروه های کالایی بین 8 تا 15 دلار کاهش را در بازارهای مختلف تجربه کردند که در جدول مشخص است. در مورد نرخ دلار باید ذکر کرد که نرخ دلار در سایت بانک مرکزی برابر با 42930 ریال است که اگر این نرخ مبنای محاسبات قرار گیرد نسبت به هفته گذشته 364 ریال و معادل نزدیک به یک درصد افزایش را نشان می دهد. در نتیجه انتظار می رود گروه کالایی پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله کاهش نرخی نزدیک به 200 تومان به ازای هر کیلوگرم داشته باشد که کاهش زیادی است.

این افزایش یک درصدی نرخ دلار کاهش نرخ را در بسیاری از کالاها خنثی می کند و همانطور که در جدول مشخص است بسیاری از گروه های کالایی می توانند افزایش نرخ اندکی را تجربه کنند. گروه های کالایی دیگری همچون پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن سنگین بادی نیز می توانند کاهش بسیار اندکی را تجربه کنند و یا بدون تغییر نسبت به هفته گذشته باشند.