06 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 13:06

نمایشگاه اصفهان پلاست ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش تعاون پلاست ؛ نمایشگاه اصفهان که به عنوان برترین نمایشگاه استانی در بین فعالان صنایع پلاستیک شناخته می شود، پس از چند سال وقفه بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

آخرین دوره نمایشگاه اصفهان پلاست در سال ۱۳۹۴ برگزار شد.

علی شالباف که یک دوره مدیر نمایشگاه ایران پلاست هم بوده مدیر برگزاری نمایشگاه اصفهان پلاست سال ۹۷ است.

امید است سال ۱۳۹۷ که یک سال سخت برای کلیه فعالان اقتصادی به شمار می رود با وجود نمایشگاه های چون تبریز پلاست، ایران پلاست و اصفهان پلاست سالی پر رونق برای فعالان صنایع پلاستیک کشور باشد.