چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 16:17

قیمت مواد اولیه 97/04/20

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/17     نرخ دلار 42783

 

 

97/04/17

97/04/19

97/04/20

دلار بازار آزاد

42,783

42,782

42,782

دلار مرکز مبادلات