01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 25 تیر 1397 ساعت 10:28

سرنوشت تلخ عوارض آلایندگی پتروشیمی ها

به گزارش تعاون پلاست ؛ پتروشیمی بندرامام به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی همچنان خروجی پساب خود را به خور می ریزد و به گفته کارشناسان محیط زیست سبب شده تا زندگی برای ساکنان اطراف این مجتمع در خوزستان غیرممکن شود

در حالی در قانون آمده است که پتروشیمی هایی که رفع آلایندگی کنند از پرداخت عوارض یک درصد فروش به دولت خارج می‌شوند که اکثر شرکت های پتروشیمی تمایلی به حضور در برنامه های رفع آلایندگی ندارند؛ چرا که شرکت هایی مانند فرساشیمی، نویدزرشیمی و ... که بابت رفع آلایندگی های زیست محیطی تلاش کرده و باید از لیست شرکت های آلاینده خارج شوند، همچنان در لیست پرداخت عوارض یک درصدی به خزانه دولت به سر می برند.

 از این رو به نظر می رسد اکثر شرکت های پتروشیمی با توجه به اینکه مجبور به پرداخت عوارض یک درصد آلایندگی به خزانه دولت هستند، ترجیح می دهند تغییراتی در مجتع ها لحاظ نکنند و همان سهم یک درصد عوارض فروش خود را بپردازند. این در حالی است که فشار نمایندگان مجلس نیز برای عدم خروج شرکت های پتروشیمی که دیگر آلاینده نیستند هم از لیست آلایندگی، سبب شده تا پتروشیمی ها با وجود تمکن مالی، همچنان علاقه ای به رفع آلایندگی شرکت های خود نداشته باشند.

مثلا پتروشیمی بندرامام به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی همچنان خروجی پساب خود را به خور می ریزد و به گفته کارشناسان محیط زیست سبب شده تا زندگی برای ساکنان اطراف این مجتمع در خوزستان غیرممکن شود.

همچنین اکثر شرکت های پتروشیمی مانند رازی، شیمی تکس آریا، اروند، زاگرس، مارون، پردیس، کرمانشاه، بیستون، بوعلی سینا و ... نیز در لیست شرکت های آلاینده هستند. این در حالی است که در سال 96 بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان از محل یک درصد عوارض آلایندگی شرکت های پتروشیمی، به حساب دولت پول واریز شده و سپس در اختیار شهرداری های مناطق قرار گرفته، اما برای محیط زیست و رفع آلایندگی از اطراف این شرکت های پتروشیمی، هزینه ای نشده است.

همچنین گفته می شود اکثر ساکنان مناطق اطراف پتروشیمی کرمانشاه و بیستون دچار مشکلات گوارشی حاد هستند و حتی دام های زنده در معرض آسیب قرار داشته و تلف شده اند.

از این رو به نظر می رسد با توجه به اینکه انسان ها و آکوسیستم های نزدیک به شرکت های پتروشیمی در معرض آسیب و نابودی قرار دارند، نیاز است تا نگاه سیاسی بر پرداخت عوارض یک درصد فروش این شرکت ها حذف شود.