01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 11:59

نمایشگاه اصفهان پلاست ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار می شود

به گزارش تعاون پلاست ؛ نمایشگاه اصفهان پلاست ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار می شود.

نمایشگاه اصفهان که به عنوان برترین نمایشگاه استانی در بین فعالان صنایع پلاستیک شناخته می شود، پس از وقفه ای کوتاه بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

آخرین دوره نمایشگاه اصفهان پلاست در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت متحدان آریا برگزار شد.

علی شالباف که در یک دوره موفق مدیر نمایشگاه ایران پلاست هم بوده مدیر برگزاری نمایشگاه اصفهان پلاست سال ۹۷ را برعهده دارد. ایشان تا کنون به نحوی شایسته هر دوازده دوره اصفهان پلاست را مدیریت کرده است.

امید است سال ۱۳۹۷ که یک سال سخت برای کلیه فعالان اقتصادی به شمار می رود با وجود نمایشگاه های چون ایران پلاست و اصفهان پلاست سالی پر رونق برای فعالان صنایع پلاستیک کشور باشد.