01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 31 تیر 1397 ساعت 10:57

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش می دهد

به گزارش تعاون پلاست ؛ تازه ترین نظرسنجی رویترز از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نشان می دهد که بانک مرکزی اروپا در شش ماه دوم سال آینده نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

 نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی حاکی است که بانک مرکزی اروپا در شش ماه دوم سال آینده و پیش از هرگونه افت رشد اقتصادی منطقه یورو نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی منطقه یورو سال گذشته از سایر قدرت های بزرگ اقتصادی جهان برای نخستین بار از زمان وقوع بحران مالی 2008 پیشی گرفته است. ولی تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو طی ماه های آینده هشدار داده اند.
جنگ تجاری با آمریکا یک تهدید واقعی علیه رشد اقتصادی منطقه یورو به شمار می رود. تحلیلگران پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به 2.1 درصد و سال آینده به 1.8 درصد و در سال 2020 به کمتر از 1.6 درصد خواهد رسید.
بیش از 70 درصد کارشناسان اقتصادی شرکت کننده در این نظرسنجی یعنی 51 نفر از 69 نفر آنها پیش بینی کرده اند که بانک مرکزی اروپا در شش ماه دوم سال آینده نرخ بهره را افزایش می دهد ولی 18 اقتصاددان اعلام کردند که بانک مرکزی اروپا بهره را افزایش نخواهد داد.
به نوشته طلا،پیش بینی می شود نرخ تورم منطقه یورو نیز امسال و سال آینده به 1.6 درصد برسد و این رقم در سال 2020 میلادی نیز به 1.7 درصد خواهد رسید.