01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 31 تیر 1397 ساعت 13:38

درخواست انجمن ملی از سه وزیر درخصوص قطعی برق واحدهای تولیدی

به گزارش تعاون پلاست ؛انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمرروز گذشته طی نامه‌ای از وزیر نیرو، وزیر کار و وزیر صنعت درخواست کرد که با قطعی برق واحدهای تولیدی باعث آسیب به دستگاه‌ها و مواد اولیه صنایع پلیمری نشوند.

 پس از اعتراضات و گزارش‌هایی که انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران از تولیدکنندگان در مورد قطعی برق واحدها دریافت کرد، طی نامه‌ای به آقای اردکانیان (وزیر نیرو)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت) و علی ربیعی (وزیر کار) در خواست کرد که با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و به حداقل رساندن قطعی برق در مناطق صنعتی  با اعلام دقیق ساعات قطعی برق شهرک های صنعتی و تعهد به انجام به موقع برنامه ارائه شده، در جهت حفظ واحدهای فعال و اشتغال نیروی انسانی این صنف همکاری لازم را بعمل بیاورند.

در متن این نامه آمده است: در شرایط فعلی کشور با توجه به بحرانهای موجود ارزی، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و... تولیدکنندگان کشور با سختی در راه تولید قدم برداشته و چرخ  اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورند. در این میان قطعی برق و عدم وجود زمانبندی مشخص این فرآیند در شهرک‌های صنعتی ضرر قابل توجهی را به واحدهای صنعتی وارد نموده است و بسیاری از واحد های تولیدی را درشرف تعطیلی و تعدیل نیرو قرار داده است. این موضوع در صنایع پلیمری کشور که اغلب فرآیندهای تولید پیوسته داشته و قطعی برق (حتی به میزان یک ساعت) سبب تخریب چند تنی مواد اولیه و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر می‌شود، بسیار ملموس بوده و تولیدکنندگان این صنعت را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

در ادامه این نامه، انجمن ملی پیشنهاد کرد که در راستای مدیریت مصرف بهینه انژری برق و کاهش متضرر نمودن واحدهای تولیدی،  برنامه قطعی برق بجای ساعتی و روزانه،  به صورت یک روز کامل در هفته تغییر نماید، و نیز در بهای برق مصرفی شرکتهای تولیدی درصدی تخفیف اعمال گردد.