01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 10:52

قراردادهای تحویل فوری پی‌وی‌سی با مالیات باقیمت‌های مناسب در ترکیه

به گزارش تعاون پلاست ؛ تاجران بعدازاینکه با تکیه‌بر محدودیت پی‌وی‌سی آمریکایی و محموله‌های جدید اروپایی در این ماه چند صعود جزئی را هدف قراردادند، حاضر به مذاکره بر سر قیمت‌ها بودند

بازار پی‌وی‌سی ترکیه در طی چندین ماه گذشته تحت تأثیر سکون تقاضا قرار گرفته است، که این امر همچنین قیمت‌های صعودی فروشندگان در ژوئیه را در حاشیه قرار داد.

تاجران بعدازاینکه با تکیه‌بر محدودیت پی‌وی‌سی آمریکایی و محموله‌های جدید اروپایی در این ماه چند صعود جزئی را هدف قراردادند، حاضر به مذاکره بر سر قیمت‌ها بودند.

درمجموع، فعالیت‌ها در این هفته رشد مشخصی نداشت درحالی‌که تعدادی از خریداران گزارش دادند که نیازهای پی‌وی‌سی K67 خود را از محموله‌های تحویل فوری تأمین کرده‌اند. معامله‌کنندگان اظهار داشتند: «تولیدکنندگان درمجموع از پرداختن به محموله‌های جدید، به‌خصوص محموله‌های راه دور خودداری می‌کنند.»

طبق گزارشات، k67 اوکراینی باقیمت 930 دلار در هر تن (FCA ترکیه، شامل ٦/٥ درصد مالیات، نقدی) با کاهش قیمت در مقایسه با میزان‌های اولیه ژوئیه معامله شد. یکی از تاجران، فروش مقداری k67 ایرانی از انبار گمرک باقیمت 915 دلار در هر تن با شرایط یکسان را گزارش داد. تاجران تائید کردند، در این میان محموله‌های k67 اروپایی تحویل فوری باقیمت 980 تا 990 دلار در هر تن (FCA ترکیه، نقدی بدون مالیات) نظر خریداران را جلب نکردند.

معامله‌کنندگان پی‌وی‌سی ترکیه اظهار داشتند که آن‌ها از جو کاهشی آگاه هستند درحالی‌که در طی روزهای آتی در میان روند جزئی صعودی در بازارهای پی‌وی‌سی آسیایی، تعطیلی‌هایی در اروپا و کاهش عرضه محموله‌های آمریکایی در ترکیه، افت قیمت شدیدی را پیش‌بینی نمی‌کنند.