01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 07 مرداد 1397 ساعت 09:52

مسیر متفاوت قیمت های جهانی و داخلی پتروشیمی ها

به گزارش تعاون پلاست ؛ نمی توان پیش بینی درستی از تغییرات قیمت های پایه در این هفته ارائه کرد ولی در جدول تغییرات نرخ های محصولات پلیمری در بازارهای اصلی و تاثیر گذار در بازار ایران نشان داده شده است

قیمت های محصولات پلیمری در بازارهای آسیایی همچنان روندی تقریبا نزولی داشته است.

 البته در هفته گذشته قیمت تمامی گروه های کالایی به صورت دستوری افزایش پیدا کرده بود و متاسفانه اثرات کاهش نرخ های جهانی بر روی قیمت های پایه داخلی اعمال نشده بود.

در این هفته هم به دلیل رشد نزدیک به یک درصدی نرخ دلار قیمت های پایه احتمالا افزایش را تجربه خواهد کرد مگر اینکه کاهش های قیمت ها در بازارهای آسیایی در هفته های گذشته را در این هفته اعمال کنند. بدین ترتیب نمی توان پیش بینی درستی از تغییرات قیمت های پایه در این هفته ارائه کرد ولی در جدول تغییرات نرخ های محصولات پلیمری در بازارهای اصلی و تاثیر گذار در بازار ایران نشان داده شده است.

انتظار می رود نرخ دلار مبنای محاسبات قیمت های پایه افزایشی نزدیک به یک درصد را تجربه کند.