29 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 10 مرداد 1397 ساعت 13:34

مسکن بازار پتروشیمی؛ حذف کدهای کاذب در بورس کالا یا خرید مستقیم صنایع پایین دست

به گزارش تعاون پلاست ؛ در حال حاضر بهترین راه کار تشکیل کارگروهی متشکل از ناظران دولتی و انجمن ها و تشکل های صنفی جهت نظارت بر شرکت ها و حذف کدهای کاذب با همکاری اداره صنایع است

بدیهی است برای اینکه یک شرکت تولیدی بتواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت پذیر باشد، یکی از مهم ترین مولفه های آن دسترسی به مواد اولیه به اندازه کافی و با قیمت مناسب است.

علی مظاهری، سرپرست خرید پلیمری گروه صنایع گیتی پسند با بیان این مطلب به خبرنگار «پتروتحلیل»، گفت: با توجه به اینکه در بخش تولید مواد پلیمری در پتروشیمی سرمایه گذاری بالایی مورد نیاز است، اغلب پتروشیمی ها با سرمایه های مستقیم دولت و یا استفاده از اعتبارات سنگین ارزی و ریالی ملی تاسیس شده و قطعاً تعهداتی در قبال شرکت ملی پتروشیمی داشته اند که متاسفانه پس از برخی از خصوصی سازی های صورت گرفته نفوذ شرکت ملی پتروشیمی بر پتروشیمی ها کاهش یافته و طبعاً تعهد آن در قبال صنایع تکمیلی (پایین دستی )به حداقل ممکن رسیده تا جایی که تولید کننده مجبور به تهیه مواد اولیه تا قیمت هایی بیش از دو برابر پایه بورس کالا از بازار آزاد شده است.

وی در ادامه افزود: تولید کنندگان معمولاً در صورت اجرای صحیح فرآیند فروش کالا از طریق بورس و نظارت شرکت ملی پتروشیمی بر برنامه های تولید پتروشیمی ها و قیمت های پایه ،نباید مشکل خاصی داشته باشند ولی متاسفانه با عملکرد بسیار ضعیف وزارت صنایع و معادن در اعطاء پروانه های بهره برداری بدون کنترل و نظارت و تخصیص سهمیه بهین یاب به این شرکت های غیر واقعی اقتصاد پررونق کد فروشی را بوجود آورده و باعث رشد واسطه ها به هزینه نابودی تولید کنندگان در کشور شده است.

وی تاکید کرد: درچنین شرایطی طبعاً بورس کالا به رغم تلاش در اجرای صحیح برنامه های روزمره ،دریک ریل گذاری غلط وزارت صنایع و معادن قرار گرفته و کارایی خود را از دست داده است.

سرپرست خرید پلیمری گروه صنایع گیتی پسند در ادامه گفت: در حال حاضر بهترین راه کار تشکیل کارگروهی متشکل از ناظران دولتی و انجمن ها و تشکل های صنفی جهت نظارت بر شرکت ها و حذف کدهای کاذب با همکاری اداره صنایع است.  در غیر این صورت و در شرایطی که اصلاح رانت فوق امکان پذیر نباشد ،حداقل امکان خرید مستقیم شرکت ها علی الخصوص شرکت های بزرگ از پتروشیمی ها می تواند مسکنی بر رفع مشکل تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی باشد.