29 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 09:29

چالش پتروشیمی ها با شروع تحریم ها از آبان ماه

به گزارش تعاون پلاست ؛ با شروع تحریم های پتروشیمی در آبان ماه سال جاری و با دست نیافتن احتمالی ایران به این تجهیرات، کل تولید پتروشیمی ها نیز دچار مشکل احتمالی خواهد شد
 عمده تجهیزات، صنایع و دانش پتروشیمی ها خارجی است و برای تعمیر وتوسعه آن نیازمند دانش خارج از ایران هستیم.

مهندس بهروز نامداری ، کارشناسحوزه نفت و انرژی با بیان این مطلب به خبرنگار «پتروتحلیل» گفت: با شروع تحریم های پتروشیمی در آبان ماه سال جاری و با دست نیافتن احتمالی ایران به این تجهیرات، کل تولید پتروشیمی ها نیز دچار مشکل احتمالی خواهد شد.

وی افزود : فروش محصولات توسط پتروشیمی ها نیز از دیگر مشکلات دوران تحریم ها است، به طوری که  شرکای خارجی پتروشیمی ها  برای همکاری با  ایران دچار مشکل خواهند شد،  زیرا  از تحریم آمریکا نسبت به شرکت های خود می ترسند  و قاعدتا  تولید و فروش نیز در بخش پتروشیمی دچار مشکل خواهد شد.

وی گفت : فرض کنیم مرحله فروش را نیز اگر پشت سر بگذاریم واردات ارز به کشور نیز خود دارای مشکلاتی است و با این وضع طبعا پول پتروشمی ها در حساب خارجی ها باقی خواهد ماند، در صورتی که باید این پول  در زمان تحریم ها به پتروشیمی ها تزریق شود تا هزینه های جاری مانند خرید خوراک ها که نیاز اصلی تولید است، تامین شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه ارز توسط پتروشیمی ها در بازار با نرخ واقعی انجام خواهد شد، گفت: اگر شرکت های پتروشیمی خواهان فروش ارز خود در بازار آزاد هستند، در این صورت باید خوراک خود را با قیمت آزاد  از شرکت نفت تامین کنند که این کار انجام نمی شود پس طبعا باید ارز نیز به بانک مرکزی با نرخ دولتی توسط شرکت ها تحویل شود.