06 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 06 شهریور 1397 ساعت 10:48

رانت دولت به پتروشیمی ها آن ها را صادرات محور کرده است

به گزارش تعاون پلاست ؛ یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این که واحدهای پتروشیمی در حال حاضر خوراک را با قیمت پایین دریافت می کنند و رو به صادرات آورده اند، رانت دولت در دادن خوراک با قیمت پایین را یکی از عواملی دانست که انگیزه پیشرفت در این شرکت ها را از بین برده و آن ها را تنها صادرات محور بار آورده است.
رانت دولت به پتروشیمی ها آن ها را صادرات محور کرده است

 هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد نرخ پایین خوراک پتروشیمی ها، شرکت های پتروشیمی را به سمت خام فروشی سوق داده است و انگیزه برای توسعه در آن ها به ایجاد نمی کند.

هدایت الله خادمی افزود: حال سئوالی که در این میان مطرح می شود اینکه چرا دولت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به پتروشیمی ها رانت خوراک می دهد.

وی همچنین اظهارداشت: واحدهای پتروشیمی خوراک را به قیمت ارزان از دولت دریافت و در برابر هیچ تلاشی برای تبدیل تولیدات خود به محصولات باارزش تر نمی کنند بلکه این اقلام تولیدی را به صورت خام روی ریل صادرات قرار می دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بهره مندی واحدهای پتروشیمی از رانت های سرشار موجب عدم توسعه یافتگی صنایع پائین دستی در این بخش شده است.

وی افزود: این در حالی است که نقش صنایع پائین دستی پتروشیمی در ایجاد اشتغال، پویایی تولید، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در کشور پر رنگ است.

خادمی بیان داشت: پتروشیمی ها بجای اینکه خوراک ارزان قیمت را به صدها محصول با ارزش افزوده بالا تبدیل و سپس روی ریل صادرات قرار دهند متاسفانه این خوراک مفت را به متانول تبدیل کرده که خود یک محصول «خام» است.

وی گفت: مقدار مصرف متانول در ایران حداکثر یک تن در سال است و بقیه باید به خارج از کشور صادر شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: این مجتمع ها محصولات مورد نیاز صنایع پائین دستی پتروشیمی در کشور را تولید نمی کنند در نتیجه صنایع مزبور در مسیر نابودی قرار دارند.

وی  یادآورشد: پتروشیمی ها تا زمانی که خوراک ارزان دریافت و از رانت برخوردارند بدون شک انگیزه ای برای توسعه و تولید محصولات با ارزش نخواهند داشت.