06 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 09:59

واردات پلیمر ترکیه در ماه ژوئیه تقریباً 7 درصد افزایش یافت

به گزارش تعاون پلاست ؛ واردات پی‌وی‌سی ترکیه در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل، 19.6 درصد کاهش یافت، درحالی‌که در مقایسه سالانه 5.7 درصد افت داشت و به میزان 49000 تن رسید. فرانسه با میزان 10036 تن، مکزیک با 8550 تن و نروژ با 3305 تن بزرگ‌ترین صادرکنندگان به ترکیه بودند

طبق داده‌های chemOrbis، واردات کلی پلیمر ترکیه در ماه ژوئیه 6.8 درصد افزایش یافت و به 421000 تن رسید. در این میان، واردات پلیمر به‌طور سالانه در حدود 1 درصد افزایش یافت.

 صادرکنندگان اصلی پلیمر به ترکیه در ماه ژوئیه، عربستان سعودی با 105034 تن، کره جنوبی با 44275 تن، ایران با 27191 تن، مصر با 23357 تن و بلژیک با 21306 تن، بودند.

در ماه ژوئیه، واردات هموپلیمر پلی‌پروپیلن در مقایسه با ماه ژوئن 15 درصد افزایش یافت و به 145000 تن رسید. آن‌ها همچنین در مقایسه با ژوئیه 2017، 11.5 درصد افزایش داشتند. عربستان سعودی در ماه ژوئیه با صادرات 62057 تن هموپلیمر پلی‌پروپیلن، و به دنبال آن مصر (18684 تن)، کره جنوبی (11843 تن)، هند (9568 تن) و یونان (6906تن)، بزرگ‌ترین صادرکنندگان به ترکیه بودند.

واردات هم‌بسپار پلی‌پروپیلن ترکیه در ماه ژوئیه 6.6 درصد ماهیانه و 3 درصد سالیانه افزایش یافت و به 32000 تن رسید. کره جنوبی با صادرات 9683 تن جای عربستان را در صدر گرفت.

واردات پلی‌اتیلن سبک خطی به‌صورت ماهانه 7.5 درصد افزایش یافت، اما به‌صورت سالانه 8.5 درصد کاهش یافت و در ماه ژوئیه به 43000 تن رسید. عربستان سعودی برای یک ماه دیگر با عرضه 15885 تن و دنبال آن آمریکا با 7890 تن بزرگ‌ترین صادرکنندگان پلی‌اتیلن سبک خطی به ترکیه بودند. هم‌زمان، واردات پلی‌اتیلن سبک خطی متالوسین ترکیه برای سومین ماه متوالی در ژوئیه با میزان 5000 تن بدون تغییر  باقی ماندند، درحالی‌که در مقایسه با ژوئیه 2017، کاهش قابل‌توجه 17 درصدی را ثبت کردند. امارات متحده باعرضه 1332 تن بزرگ‌ترین صادرکننده ترکیه در این بخش باقی ماند.

واردات پلی‌اتیلن سبک در ماه ژوئیه هم به‌صورت ماهیانه و هم سالانه 4.5 درصد افزایش یافت و به 23000 تن رسید. عربستان سعودی با میزان 4452 تن و به دنبال آن، آذربایجان با 3093 تن و قطر با 3035 تن بزرگ‌ترین صادرکنندگان به ترکیه بودند. واردات پلی‌اتیلن سنگین در ماه ژوئیه در مقایسه ماهانه با 6 درصد افزایش به 52000 تن رسید، درحالی‌که در مقایسه سالانه بدون تغییر باقی ماند. ایران با میزان 14094 تن، و به دنبال آن عربستان سعودی با 12205 تن و ازبکستان با 6815 تن صادرکنندگان اصلی به ترکیه بودند.

واردات پی‌وی‌سی ترکیه در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل، 19.6 درصد کاهش یافت، درحالی‌که در مقایسه سالانه 5.7 درصد افت داشت و به میزان 49000 تن رسید. فرانسه با میزان 10036 تن، مکزیک با 8550 تن و نروژ با 3305 تن بزرگ‌ترین صادرکنندگان به ترکیه بودند.

همچنین ترکیه در ماه ژوئیه 14517 تن پلی استایرن وارد کرد، که در مقایسه ماهانه 12.6 درصد و در مقایسه سالانه 17 درصد کاهش داشت. بلژیک با میزان 8019 تن صادرکننده اصلی باقی ماند.

واردات ای بی اس در ماه ژوئیه با میزان 12000 تن، 50 درصد افزایش یافت، درحالی‌که در مقایسه با ماه مشابه در سال 2017، ثابت بودند. کره جنوبی با میزان 6737 تن صادرکننده اصلی باقی ماند.

واردات پلی استایرن انبساطی ترکیه در ماه ژوئیه با میزان 5397 تن، نسبت به ماه قبل 6.5 درصد و نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش داشتند. تایوان با میزان 1291 تن صادرکننده اصلی به ترکیه بود.

در این میان، واردات پلی‌اتیلن ترفتالات گرید بطری ترکیه در ماه ژوئیه، با افزایش تقریبی 18 درصد به‌صورت ماهانه، و کاهش 10 درصدی در مقایسه با سال گذشته به 8363 تن رسیدند. چین با میزان 5607 تن بزرگ‌ترین صادرکننده به ترکیه بود.