06 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 18 شهریور 1397 ساعت 10:59

کاهش قیمت آتی پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک خطی متوقف شد

به گزارش تعاون پلاست : قیمت آتی پی وی سی برای تحویل در ماه ژانویه با 3 دلار کاهش با قیمت 866 دلار در هر تن بدون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 7 سپتامبر بسته شد

قیمت آتی پی وی سی در بورس کالای دالیان چین همچنان به روند نزولی خود ادامه داد.

در همین حال قیمت آتی پلی اتیلن سبک خطی و پلی پروپیلن با افزایش در تاریخ 7 سپتامبر روبه رو شدند و به این ترتیب روند نزولی قیمت این کالاها متوقف شد.

قیمت آتی پی وی سی برای تحویل در ماه ژانویه با 3 دلار کاهش با قیمت 866 دلار در هر تن بدون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 7 سپتامبر بسته شد. حجم معامله این کالا 204.442 تن بود.

در همین حال قیمت آتی پلی اتیلن سبک خطی برای تحویل در ماه ژانویه با 3 دلار افزایش به رقم 1179 دلار در هر تن بدون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ یاد شده رسید. حجم معامله این کالا 318.134 تن بود.

همچنین قیمت آتی پلی پروپیلن برای تحویل در ماه ژانویه با 11 دلار رشد به رقم 1240 دلار در هر تن بدون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 7 سپتامبر رسید. حجم معامله این کالا 445.908 تن بود.