29 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 26 شهریور 1397 ساعت 13:31

جلسه هیات مدیره تعاونی پلاستیک استان تهران با اعضا

به گزارش تعاونی پلاست: جلسه مورخ 97/06/25 تعاونی پلاستیک استان تهران با حضور هیات مدیره و بعضی از اعضا در دفتر تعاونی پلاستیک استان تهران برگزار شد .