29 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 31 شهریور 1397 ساعت 13:44

مسه دوسلدورف ارگانیزر نمایشگاه ایران پلاست

به گزارش تعاون پلاست ؛ سایت شرکت مسه دوسلدورف نام این شرکت را به همراه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان ارگانیزرهای نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم اعلام کرده است.

 سایت شرکت مسه دوسلدورف نام این شرکت را به همراه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان ارگانیزرهای نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم اعلام کرده است.

مسه دوسلدورف برگزار کننده نمایشگاه k یعنی بزرگترین نمایشگاه پلاستیک دنیا می باشد.

در اطلاعات نمایشگاه ایران پلاست در سایت مسه آمده است که این نمایشگاه بیش از ۳۶ هزار نفر بازدید کننده و ۳۶۰۰۰ متر وسعت دارد.