29 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 09 مهر 1397 ساعت 11:21

اختلاف سه برابری قیمت مواد پتروشیمی در بورس و بازار سیاه/بورس اقتصاد کشور را از بن بست نجات می دهد

به گزارش تعاون پلاست ؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت:قیمت مواد پتروشیمی که در بورس معامله می شود با قیمت بازار سیاه بیرون تا 3 برابر اختلاف دارد و اختلاف قیمت سبب شده امروز شرکت های پلیمری و شرکت های پایین دستی صنایع پتروشیمی دچار مشکل جدی در تامین شوند.

علی بختیار ، با اشاره به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس، گفت: عرضه کالاهای مختلف در بورس از آنجا که بورس یک مسیر شفاف داشته و می تواند به شفافیت نحوه عرضه و قیمت گذاری کند، از رانت و عدم شفافیت جلوگیری می کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: بورس در شرایطی که کشور دچار تحریم های نفتی می شود، می تواند ما را از بن بست نجات دهد و بورس یک نقطه قوت برای طرح عرضه نفت خام محسوب می شود.
شرکت های پلیمری دچار مشکل جدی در تامین مواد پتروشیمی شده اند
وی ادامه داد: سازوکار بورس مشکلاتی دارد که این مشکلات را امروز می توان در حوزه پتروشیمی و معامله محصولات پتروشیمی در بورس مشاهده کرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قیمت مواد پتروشیمی که در بورس معامله می شود با قیمت بازار سیاه بیرون تا 3 برابر اختلاف دارد، اظهار داشت: اختلاف قیمت سبب شده امروز شرکت های پلیمری و شرکت های پایین دستی صنایع پتروشیمی دچار مشکل جدی در تامین شوند چراکه باید این محصولات را از بازار سیاه تامین کنند.
شرکت های کوچک برای دریافت محصولات پتروشیمی باید از شرکت های تعاونی خرید خود را انجام دهند
وی افزود: در گذشته تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی را مستقیم و متناسب با میزان خوراکی که در پروانه های آنها ذکر شده بود از پتروشیمی ها به صورت مستقیم دریافت می کردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه امروز شرکت های کوچک برای دریافت محصولات پتروشیمی باید از شرکت های تعاونی خرید خود را انجام دهند، تصریح کرد: عرضه محصولات پتروشیمی که در بورس انجام می شود با تقاضا تناسب نداشته و عرضه بسیار کمتر است، بنابراین شرکت های تعاونی نیز نمی توانند خوراک کارخانه ها را تامین کنند./