22 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 10:00

پیامدهای خطرناک عرضه نفت خام در بورس انرژی/ فاصله طولانی با استاندارهای جهانی فروش نفت

به گزارش تعاون پلاست ؛ معامله نفت با میانگین ۳۵ هزار بشکه ای دربورس انرژی بسیار عجیب است زیرا کمترین محموله هایی که‌ در دنیا‌ داد و ستد می شود بین ۲۵۰ هزار تن تا ۵۰۰ هزار تن است

مهندس مهدی حسینی معاون سابق وزیر نفت با بیان این مسئله افزود : معامله نفت با میانگین ۳۵ هزار بشکه ای دربورس انرژی بسیار عجیب است زیرا کمترین محموله هایی که‌ در دنیا‌ داد و ستد می شود بین ۲۵۰ هزار تن تا ۵۰۰ هزار تن است.

وی افزود : هزینه حمل و بارگیری نفت خام بسیار قابل توجه است و به همین دلیل بارگیری نفت خام‌ توسط نفت کش ها با میزان تناژ پایین اصلا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی گفت : در مرحله بعد نیز فرد یا شرکتی که این خرید را انجام‌‌داده است آزاد است با هر کشوری جز رژیم صهیونیستی معامله  انجام دهد این کار سبب خواهد شد در داخل نیز ما با یک رقیب در عرصه فروش نفت خام در بازار جهانی و در شرایط تحریم ‌مواجه شویم و با او‌ نیز  عملا وارد رقابت شویم.

مهندس حسینی افزود: از طرفی خریدار باید برای معامله در بورس انرژی ۲۰ درصد کل قیمت را به صورت ریالی در آغاز معامله بپردازد و باقی آن را به صورت ارزی و‌ پس از فروش آن به دولت برگرداند این در حالی است که اگر نتواند در شرایط تحریم نفت خام خریداری شده خود را در بازار به فروش برساند مجبور است با قیمتی زیر نرخ بازار عرضه کند که این نیز ‌باعث کاهش قیمت نفت ایران در بازار جهانی می شود.

وی افزود : زیر ساخت لازم نیز برای این نوع فروش از طرفی در کشور ما وجود ندارد زیرا خریدار نفت خام در بورس انرژی باید از قبل بازار یابی، حمل، تبادلات مالی و بسیاری دیگر از موارد را برنامه ریزی داشته و بتواند در شرایط تحریم انجام دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راه اندازی بورس نفت به صورت آتی نیز گفت: نفت مصرفی تمام‌ دنیا در روز ۹۰ میلیون بشکه است،اما ما شاهد آن هستیم که در بورس نایمکس حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در روز داد و ستد می شود، در صورتی این معاملات به صورت کاغذی و به صورت آتی است،  ولی متاسفانه بورسی که در ایران‌ راه اندازی شده است به صورت فیزیکی و دارای مشکلات فراوان است.