29 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 09:33

عضو اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی: عوامل دستوری موجب کاهش سهم تعاونی شده است

به گزارش تعاون پلاست ؛  دُر گفت: از سال 92 تا سال 96 منحنی رشد سهم تعاونی ها در روند صعودی قرارگرفت و به میزان 21 درصد ارتقا یافت اما به دلایل مختلف پس از این مدت مجددا این سهم کاهش یافت.
حسین دُر، عضو اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص نقش تعاون در اقتصاد مقاومتی و احیای صنایع پایین دستی، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به داشته های خودمان و استفاده از ظرفیت و استعدادهای داخلی در جهت تولید محصولات داخلی است.
وی افزود: در چارچوب اقتصاد مقاومتی از وابستگی به بیگانگان باید فارغ شویم و با همکاری در کنار یکدیگر وضعیت اقتصاد را بهبود دهیم که در راستای این امر بستر تعاونی آمادگی های لازم را دارد.
عضو اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: زمانی که واحدهای خرد در کنار یکدیگر جمع می شوند و یک تعاونی تامین نیاز تشکیل می دهند می توانند با سرمایه های اندک تامین منابع کنند و با هم افزایی اعضا در امر تولید و بازاریابی داخلی و صادراتی موفق تر عمل کنند.
دُر ادامه داد: تا قبل از سال 91 تعاونی زیر یک درصد سهم بازار را در اختیار داشتند، اما از سال 92 تا سال 96 منحنی رشد سهم تعاونی ها در روند صعودی قرارگرفت و به میزان 21 درصد ارتقا یافت اما پس از این مدت نیز مجددا این سهم دچار کاهش شد.
وی با اشاره به عوامل کاهش سهم تعانی ها از سال 96 به بعد بیان کرد: علاوه بر نوسانات نرخ ارز، عوامل دستوری و غفلت ها موجب ایجاد خلل در فعالیت های تعاونی ها شد که همین مسائل افت سهم تعاونی ها را رقم زد.
عضو اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی توضیح داد: رصد شدن و ارزیابی یکی از دلایلی است که تعاونی ها بستر مناسبی برای فعالیت هستند، با وجود این مسئله اما نباید با همه اتحادیه به یک صورت برخورد شده و امتیاز تعاونی ها در خرید از بورس کالا و سایر موراد برای تامین مواد اولیه لغو شود.