29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 11:35

تحریم ها فرصت مناسب خودنشانی تعاونی هاست

به گزارش تعاون پلاست ؛ سیاست های دولت باید به سمت جهت گیری نظام بانکی کشور درجهت تامین مالی واحدهای تولیدی باشد.

 رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت درهم اندیشی تبیین دیدگانه نظری وزرای پیشنهادی دولت با جمعی از تعاون گران و روسای اصناف و برخی از نمایندگان در اتاق تعاون ایران برگزارشد گفت: وزارت صمت، وزارت بزرگ با وظایف متعددی است و‌به دلیل بیش از ۱۰ میلیون شاغل باید وظایف زیادی داشته باشد.


وی ادامه داد : راهکار اصلی حل اقتصاد کشور حل مشکل تولید است و در شرایط جدی حفظ وضع موجود بسیار اهمیت دارد یعنی از تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی جلوگیری شود.


وی با اشاره به اینکه شرایط تحریم هاعلاوه تهدید فرصتی برای تعاونی ها بود تصریح کرد: نظام بانکی باید به سمت تامین واحدهای تولیدی حرکت کند.
وی افزود: صادرات به کشورهای همسایه از جمله فرصتهای خوبی برای تعاونی ها است که می تواند نقش انان را برجسته تر کند.


وی ادامه داد: باید برای یک تا دو سال اینده برنامه داشته باشیم و تصمیماتمان به روز شود.


رحمانی تاکید کرد: دربحث تنظیم بازار تعاونی ها باید به کمک اصناف بیایند تا دغدغه ای برای مردم ایجاد نشود .