26 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 05 آبان 1397 ساعت 10:17

تمدید گواهینامه IMS و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه رضایت مشتری توسط پتروشیمی زاگرس

به گزارش تعاون پلاست به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس،پتروشیمی زاگرس اقدام به اخذ گواهینامه ی استانداردهای:ISO10002:2014 مربوط به رسیدگی به شکایات مشتریان و ISO10004:2012 مربوط به پایش و اندازه گیری رضایت مشتری نمود

شرکت پتروشیمی زاگرس بر اساس ممیزی صورت گرفته از سوی ممیزین شرکت DQS موفق به تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت یکپارچه (IMS) و همچنین اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه رضایت مشتری شد.

به گزارش ممیزین شرکت DQS در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه مورخ 22 لغایت 24 مهرماه 1397به انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای: ISO9001:2015،ISO14001:2015، HSAS18001:2007و HSE-MS پرداختند؛ که پتروشیمی زاگرس پس از پایان این ممیزی موفق به تمدید گواهینامه استانداردهای مذکور گردید.

بنا بر این گزارش، پتروشیمی زاگرس در راستای مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان و رسیدگی نظامند به شکایات مشتریان خود که از اصول ارزشی این شرکت می باشد، اقدام به اخذ گواهینامه ی استانداردهای:ISO10002:2014  مربوط به رسیدگی به شکایات مشتریان و ISO10004:2012 مربوط به پایش و اندازه گیری رضایت مشتری نمود؛ که در پایان فرآیند ممیزی ضمن تطبیق با این استانداردها و با تاییدیه ممیزین، گواهینامه این استانداردها نیز به شرکت پتروشیمی زاگرس اعطا گردید.