26 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 06 آبان 1397 ساعت 10:05

قرارداد ساخت و اجرای عملیات بازسازی کوره پتروشیمی جم با ویسون چین امضا شد

به گزارش تعاون پلاست : قرارداد بخش ساخت و اجرای عملیات  Revamp کوره F-106 مجتمع پتروشیمی جم ، مابین شرکت جم صنعت کاران(JSK) و شرکت ویسون( Wison)چین امضاء شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران، قرارداد ساخت و اجرای عملیات بازسازی کوره F-106 پتروشیمی جم به ارزش یک میلیون یورو در حضور مهندس میرافضلی مدیرعامل پتروشیمی جم، به امضای مهندس آتش زمزم مدیرعامل شرکت جم صنعت کاران و  Mr Zou Yu مدیر بخش خاورمیانه شرکت ویسون رسید.

با عقد این قرارداد ظرفیت تولید کوره 106 الفین حدود ١٥ درصد افزایش یافته که ضمن انتقال دانش فنی Revamp کورههای کراکینگ و ارتقاء سطح دانش کارشناسان داخلی، با اجرای عملیات توسط متخصصین ایرانی صرفه جویی ١ میلیون یورویی نیز در منابع ارزی صورت خواهد گرفت.