26 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
پنج شنبه, 06 دی 1397 ساعت 09:27

دبیر هیات فوتبال استان تهران هم استعفا کرد

 

 

به گزارش تعاون پلاست : رضا عابدینی دبیر هیات فوتبال استان تهران هم به دلیل بازنشستگی از سمت خود

استعفا کرد و عباس تیموری به عنوان سرپرست هیات فوتبال تهران مشغول به فعالیت شدند.