29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 15 بهمن 1397 ساعت 13:04

نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون استان بوشهر

به گزارش تعاون پلاست : در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر از 29 بهمن ماه لغایت 4 اسفند سال جاری نمایشگاهی تحت عنوان توانمندیهای بخش تعاون استان به تصدی گری اتاق تعاون استان بوشهر برپا میگردد.