29 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 11 اسفند 1397 ساعت 10:05

آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات تولید و اشتغال

به گزارش تعاون پلاست : با تفاهمات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود 20 هزار میلیارد تومان جهت تسهیلات تولید و اشتغال ارائه میشود.

 لازم بذکر است 10هزار میلیارد تومان از مبلغ فوق از محل بانک ها و 10 هزار میلیارد تومان دیگر از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده.

امید است با ارائه اینگونه راهکارها هر روز شاهد گشایش بیشتر در رشد ال و اشتغال و تولید ملی کشور عزیزمان، ایران باشیم.