26 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398 ساعت 16:01

شفاف سازی مجدد بانک مرکزی

به گزارش تعاون پلاست : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجددا در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1398 با هدف ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی برای عموم جامعه

لیست کلیه دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

به گزارش تعاون پلاست : به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لیست منتشر شده مربوط به فاصله زمانی فروردین سال 1397 تا 11

اردیبهشت ماه سال جاری میباشد.

لازم بذکر است لیست فوق شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین جزئیات ارزهای دریافتی آنها میباشد.