29 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 06 خرداد 1398 ساعت 12:14

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه :

از کلیه اعضاء محترم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیک استان تهران که روز سه شنبه مورخ98/04/05 راس ساعت درمحل شرکت تعاونی واقع در تهران-خیابان دکتر علی شریعتی-نرسیده به پل سیدخندان-کوچه اشراقی-پلاک6-طبقه2 برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

 

ب دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی و حسابرس رسمی

بررسی و تصویب صورت‌های مالی و حساب سود و زیان سال97

ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه

تعیین و انتخاب حسابرس رسمی

انتخاب بازرس قانونی