27 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 19 تیر 1398 ساعت 13:41

حضور یافتن بازرس محترم جناب آقای اکبر مشهدی زاده

 

اعضاء محترم شرکت تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان صنایع پلاستیک استان تهران

 

بدینوسیله به اطلاع شما عزیزان میرساند، مورخ 19 تیر ماه سال 1398 بازرس محترم تعاونی، جناب آقای اکبر مشهدی زاده جهت بررسی و تایید وکالتنامه ها از ساعت 13 الی 17 در محل تعاونی حضور دارند.